ОУ "Христо Ботев"

Основно училище в град Бургас, квартал Победа

 

 

 

 

Скъпи учители, родители и ученици,

В рамките на проект „Образование за утрешния ден“ бе създадена първата безплатна национална единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, наречена „Дигитална раница“. Месец февруари бе отреден да запознае определен брой учители от цялата страна с проекта и неговото приложение на практика. След няколко обучителни срещи, идва и нашият ред да ви информираме за тази така лесна и интуитивна платформа, до която имат достъп, както всички учители, така и ученици и родители, които са част от образователната система.

Чрез „Дигиталната раница“, всеки има достъп до своето учебно разписание, което се генерира от електронния дневник на училището. Освен това е предоставен бърз и лесен достъп до виртуалните класни стаи (на Microsoft Teams) и лесно могат да се създават, проверяват и следят домашни, оценки и присъствия – всичко на едно място.

Тъй като фокусът на проекта е върху индивидуалното отношение от учител към ученик, платформата предоставя богат набор от дигитално образователно съдържание и ресурси, които да превърнат обикновените учебни часове в интерактивна среда за учениците, чрез използването на 3D сцени, инструменти и игри, илюстративни характеристики и др.

Учители и ученици могат да влязат в платформата съответно, чрез своите учителски и ученически акаунти от МОН. Достъпът за родители е, чрез акаунтите им в НЕИСПУО и индивидуално генериран код, който може да бъде лично предоставен от класен ръководител. Така всички вие можете да следите обучителния процес и възложените задания по много по-интересен и най-вече лесен начин.

Можете да разгледате „Дигиталната раница“ като влезете в сайта на https://edu.mon.bg/ 
Ръководство за регистрация на родителите ТУК

 

                                                                          

 

 Уважаеми ученици и родители, колеги! 

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка призовавам

  1. Учениците да не напускат дома си, ако не се налага, без разрешение на родителите.
  2. Да не се събират с приятели и съученици където и да е - в заведения, фитнес зали, спортни зали, кино салони, театри, библиотеки, мол-ове ...!
  3. Да не се ръкуват и прегръщат с близки, с които се срещат при необходимост!
  4. Да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпички).
  5. В училището да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена!
  6. Да бъдат търпеливи при работата на работници в училището при обработка на всички повърхности на всяко ученическо място!
  7. Да поемат общата ни отговорност за запазване здравето на учениците, учителите и служителите в училище!
  8. Да уведомят родителите да не посещават училищната сграда до момент на отмяна.
  9. Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон или он.лайн и др.
  10. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия до следващо съобщение!

 

    30.10.2020 год.

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С АНКЕТАТА, КОЯТО ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ И ПРИ ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ Я ПОПЪЛНЕТЕ.

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - ТУК

УП - ОУ Христо Ботев - Бургас, Победа
Актуални новини