Уважаеми ученици и родители, колеги! 

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка призовавам

  1. Учениците да не напускат дома си, ако не се налага, без разрешение на родителите.
  2. Да не се събират с приятели и съученици където и да е - в заведения, фитнес зали, спортни зали, кино салони, театри, библиотеки, мол-ове ...!
  3. Да не се ръкуват и прегръщат с близки, с които се срещат при необходимост!
  4. Да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпички).
  5. В училището да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена!
  6. Да бъдат търпеливи при работата на работници в училището при обработка на всички повърхности на всяко ученическо място!
  7. Да поемат общата ни отговорност за запазване здравето на учениците, учителите и служителите в училище!
  8. Да уведомят родителите да не посещават училищната сграда до момент на отмяна.
  9. Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон или он.лайн и др.
  10. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия до следващо съобщение!

 

    30.10.2020 год.

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С АНКЕТАТА, КОЯТО ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ И ПРИ ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ Я ПОПЪЛНЕТЕ.

   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform

Програма и Учебни планове - ОУ Христо Ботев - Бургас, Победа
Заповеди - ОУ Христо Ботев - Бургас, Победа
Актуални новини