ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Учебна 2023-2024 година
 
 
Клуб,,Тенис на маса" - VII "в" клас, ръководител Пламен Митев
 
   
 
 
Вокално студио "Велека", ръководител: Ангел Иванов
 
    
 
 
 
 Клуб "Пътуване в миналото"- VI "в" клас, ръководител: Недрет Календжи
 
Учениците от 6 в клас с ръководител госпожа Календжи в часовете за занимания по интереси се запознаха с живота и делото на Апостола.Изработиха информационно табло по повод годишнина от Обесването на Васил Левски. Учениците се запознаха с историята на своето училище и направиха илюстрация по темата.

      
 
 
 
 Клуб " В света на езика"-  VI "г" клас, ръководител: Светлана Атанасова
 
   
 
 
Клуб ,,Традиции и обичаи на различните етноси"-  VI "б" клас, ръководител: Хафисе Мехмед 

Участниците в клуба слушаха с интерес беседа за празника Никулден. На празничната трапеза традиционно трябва да присъства рибник- шаран в тесто и пълен с ориз, стафиди и ядки. Не пропуснахме да споменем, че Никулден е празник на гр. Бургас. В края на заниманието учениците украсиха елха за празника. На тази интересна тема, наш гост беше главният учител в ОУ ,, Христо Ботев " г-жа Недрет Календжи.

 

   

 
 
 
Извънкласна дейност по изобразително изкуство: Занимания по интереси
Група "Дъга", с тематично направление: Изкуства и култура, тематична подобласт: Изящни изкуства
В рамките на часовете, учениците създават рисунки с изразните средства на живописта и графиката. Затвърждават се и разширяват знанията за видове изобразителни изкуства и жанрове. Съдействат за развитие на изобразителни умения и навици, за разгръщане на творчески способности и въображение.

 

 

 

 

Във връзка с изпълнение на проектна дейност към Община Бургас, децата от отделните клубове- клуб "ПРИРОДА" и клуб "ТРАДИЦИИ,ЗАНАЯТИ И ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ" посетиха гр. Малко Търново. Изнесена им бе беседа в старинните къщи -музеи в центъра на града , които са изящни образци на станджанската архитектура от края на 19 век. Последваха игри и забавления в градския парк.

 

 

  

танцов състав "Велека"

ръководител: Ангел Иванов

   

   5в- КЛУБ ,Пътуване в миналото"

   Ръководител: Недрет Календжи

  Занятие с родители на учениците от 5в клас, включени в групата за занимания по интереси ,,Пътуване в миналото". Учениците имаха за задача чрез снимков материал да представят интересни знания за Древен Египет.

   

 

  

  6 а- Клуб " Спорта срещу агресията"

   Йога практика " Намасте"

   Ръководител: Виолета Скочева