ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Извънкласна дейност по изобразително изкуство: Занимания по интереси
Група "Дъга", с тематично направление: Изкуства и култура, тематична подобласт: Изящни изкуства
В рамките на часовете, учениците създават рисунки с изразните средства на живописта и графиката. Затвърждават се и разширяват знанията за видове изобразителни изкуства и жанрове. Съдействат за развитие на изобразителни умения и навици, за разгръщане на творчески способности и въображение.

 

 

 

 

Във връзка с изпълнение на проектна дейност към Община Бургас, децата от отделните клубове- клуб "ПРИРОДА" и клуб "ТРАДИЦИИ,ЗАНАЯТИ И ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ" посетиха гр. Малко Търново. Изнесена им бе беседа в старинните къщи -музеи в центъра на града , които са изящни образци на станджанската архитектура от края на 19 век. Последваха игри и забавления в градския парк.

 

 

  

танцов състав "Велека"

ръководител: Ангел Иванов

   

   5в- КЛУБ ,Пътуване в миналото"

   Ръководител: Недрет Календжи

  Занятие с родители на учениците от 5в клас, включени в групата за занимания по интереси ,,Пътуване в миналото". Учениците имаха за задача чрез снимков материал да представят интересни знания за Древен Египет.

   

 

  

  6 а- Клуб " Спорта срещу агресията"

   Йога практика " Намасте"

   Ръководител: Виолета Скочева