ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

История

 

ОУ "Христо Ботев" е създадено през 1921 г. в кв. "Пясъците".
Модернизацията бързо навлиза в учебното заведение. За качествена и пълноценна работа кабинетите на втория етаж са оборудвани с компютри и мултимедии. Новооборудвана е и компютърната зала, в която учениците от V до VІІ клас изучават "Информационни технологии".

В учебното заведение са записани над 700 ученци, разпределени в четири подготвителни групи, 16 паралелки в начален етап на образование , 10 паралелки в прогимназиален етап на образование. За улесняване на процеса на ограмотяване на първокласниците са сформирани две полуинтернатни групи, в които начални учители подпомагат работата на колегите си.
В училището успешно се прилагат проекти, насочени към степента на усвояване на учебния материал и задържането на учениците в училище. 

Прикачени документи

Презентация.ppsx