ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Обществен съвет

 

Магдалена Япаджиева- ДИРЕКТОР 

Мария Василева- ЗДУД, протоколист

Ана Красимирова Андонова- председател на Обществен съвет

Добринка Стоянова- заместник- председател на Обществен съвет

Албена Ахмед- секретар

Калина Андонова- член на Обществен съвет

Стефанка Симеонова- член на Обществен съвет

Албена Ставрева- член на Обществен съвет

Трендафилка Филипова- член на Обществен съвет