ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Здравна информация


 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ, ПОСОЧЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО С ИЗХ. № ДЗК – 251/14.09.2020 ГОД. НА РЗИ – БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 12.10.2020 ГОД. – 16.10.2020 ГОД.

И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ, ПОСОЧЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО С ИЗХ. № ДЗК – 251/14.09.2020 ГОД. НА РЗИ – БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 05.10.2020 ГОД. – 09.10.2020 ГОД.

-  И Н Ф О Р М А Ц И Я  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ, ПОСОЧЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО С ИЗХ. № ДЗК – 251/14.09.2020 ГОД. НА РЗИ – БУРГАС  ЗА ПЕРИОДА 28.09.2020 ГОД. – 02.10.2020 ГОД.

-Седмичен здравен бюлетин за периода 21.09 – 25.09.2020 г. за  Основно  училище “Христо Ботев” – кв. Победа,  Бургас, във връзка с изпълнение на предписание от Главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев – тук

-Седмичен здравен бюлетин за периода 15.09. – 18.09.2020 г. за  Основно  училище “Христо Ботев” – кв. Победа,  Бургас, във връзка с изпълнение на предписание от Главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев – тук

– Санитарно-хигиенни правила в училище в условията на извънредна епидемиологична обстановка, във връзка с пандемията в световен мащаб COVID-19 - тук

Насоки за работа на училищата през учебната 2020/2021 година в условията на Covid-19- тук

-Заповед на министъра на здравеопазвнето за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.- тук

-  КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ ОТ COVID 19 И ДА НАМАЛИТЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО МУ – видео

 

 

Как да се предпазим от COVID-19