ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Здравна информация


 

 

 

– Санитарно-хигиенни правила в училище в условията на извънредна епидемиологична обстановка, във връзка с пандемията в световен мащаб COVID-19 - тук

Насоки за работа на училищата през учебната 2020/2021 година в условията на Covid-19- тук

Заповед за превенция на разпространението на респираторни грипни заболявания тук

-  КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ ОТ COVID 19 И ДА НАМАЛИТЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО МУ – видео

 

 

Как да се предпазим от COVID-19