ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

 

 

Група за допълнително обучение

по Български език в трета „а“ ПГ

по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Дейности: Допълнително обучение по български език

Насоченост: Проекта е насочен за развиване на правилна българска реч и за изграждане на умения за общуване в социална среда. Децата постъпиха в училище без да знаят и разбират български език.

Резултатност: Благодарение на проекта, децата успяха да преодолеят трудностите,  които имаха в началото на учебната година. Формираха знания, трайни умения, активен речников запас от думи, които трудно и в повечето случаи грешно употребяват.

     Проектът за допълнително обучение по Български език дава допълнителни възможности за коригиране и подпомагане участието на децата-билингви в образователния процес. Работата в малка група допринася за диференцирана работа, съобразно възможностите на децата и е добра алтернатива за добиване на увереност и за преодоляване на детската плахост и потиснатост.

     Дейностите за допълнително обучение по Български език започнаха на 01.10.2021г. В групата са включени 6 деца с обучителни затруднения при усвояването на български език. Те са от ромската общност и трудно разбират говорната реч, употребяват неправилно думи и изрази, трудно съставят изречения. Бе изготвена програма, в която са включени теми с различна насоченост, което предполага по-голям интерес у децата - дидактични игри: познавателни и интелектуални; сюжетно-ролеви игри за обогатяване на речника на децата и стимулиране развитието на умението у детето да общува в различни ситуации; игра-драматизация за развитие на устната свързана реч. Темите се разнообразяват и с презентации и работни листове. За всяко дете е изготвено портфолио, в което са събрани работите на децата.