ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Екип

РЪКОВОДСТВО
ДИРЕКТОР Магдалена Япаджиева  
Зам. директор УД- прогимн.етап, учител по История и цивилизации

Мария Василева

 
Зам. директор АСД Красимира Иванова  
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАС Даниела Станкова  
Домакин Таня Иванова  
Технически секретар/ Координатор Даниела Станкова  
Счетоводител Лъчезара Стаматова  
                                 УЧИТЕЛИ- ПГ
Чавдара Велева    
Антоанета Драгова    
Лилия Пашова    
Щилияна Абдула    
Нели Брънкова    
Николай Косаков    
Петя Бързилова    
Мария Савова    
УЧИТЕЛИ- НАЧАЛЕН ЕТАП
Маргарита Иванова    
Иринка Иванова    
Антония Йорданова    
Йорданка Саватева главен учител  
Женя Бакалова    
Айше Шабан    
Севдалина Кралева    
Фелина Георгиева    
Стоянка Ганева                            
Галина Цочева    
Росица Величкова    

Даниела Димитрова

   

Марина Петкова /замества: Златка Шушева

   

Гергана Делчева/ 

замества: Севдие Мехмед

   

Зюмбюл Календжи

   

УЧИТЕЛИ ПИГ

Мариана Борделова  НАЧАЛЕН ЕТАП  

Яна Желева
замества :Стилиян Лазаров

 НАЧАЛЕН ЕТАП  
Мария Пашова  НАЧАЛЕН ЕТАП  
Нина Стоянова  НАЧАЛЕН ЕТАП  
Таня Попова  НАЧАЛЕН ЕТАП  
Костадинка Георгиева  НАЧАЛЕН ЕТАП  
Владимир Мавров  НАЧАЛЕН ЕТАП  

Величка Стойчева

 НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Мирослава Чайкова

 НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Моника Костадинова

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Пенка Вътева 

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Стефка Котлярова: 

НАЧАЛЕН ЕТАП  
УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Виктория Васева Български език и литература   

Недрет Календжи-главен учител

История и цивилизации, Български език и литература  
Светлана Атанасова

Български език и литература, Френски език

 
Пенка Гочева

Български език и литература

 
Ивелина Бъчварова

Български език и литература

 
Елена Господинова

Английски език

 
Хафисе Мехмед

Руски език, Турски език

 
Ваня Колева Математика  
Миглена Петрова Математика  
Биляна Радиева БЕЛ/Математика/КМИТ  
Ирина Терзиева Информационни технологии  
Марияна Дянкова География и икономика  
Емилия Тодорова

Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда 

 
Марина Тотева Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Физика и астрономия  
Ангел Иванов

музика

 
Марияна Матева

Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество

 
Пламен Митев Физическо възпитание и спорт  

Виолета Скочева

Физическо възпитание и спорт

 
 

 

 

ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Стойна  Леонидова- Христова Педагогически съветник  
Надежда Папазова Ресурсен учител  
Мария Наумова Психолог  
Росица Стоянова Учител-Индивидуална форма на обучение в НАЧАЛЕН ЕТАП  
     
ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ 
Георгина Димитрова    
Филип Ставрев    
Живка Ангелова