ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Екип

РЪКОВОДСТВО
ДИРЕКТОР Радостина Ботушанска
Зам. директор УД- прогимн.етап, учител по БЕЛ Магдалена Япаджиева
Зам. директор УД- начален етап, учител по История и цивилизации

Мария Василева

Зам. директор АСД Красимира Иванова
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЗАС Даниела Станкова
Домакин Таня Иванова
Технически секретар/ Координатор Виолета Скочева
Счетоводител Лъчезара Стаматова
                          УЧИТЕЛИ- ПГ
Чавдара Велева  
Антоанета Драгова  
Лилия Пашова  
Щилияна Абдула  
Нели Брънкова  
Диана Пенчева  
Петя Бързилова  
Мария Савова  
УЧИТЕЛИ- НАЧАЛЕН ЕТАП
Маргарита Иванова  
Стефка Котлярова  
Иринка Иванова  
Нина Стоянова  
Йорданка Саватева главен учител
Женя Бакалова  
Айше Шабан  
Севдалина Кралева  
Фелина Георгиева  
Стоянка Ганева  
Виолета Павлова  
Галина Цочева  
Пенка Вътева  
Росица Величкова  

Даниела Димитрова

 

Марина Петкова

 

Настя Костадинова

 

Стилиян Лазаров

 

УЧИТЕЛИ ЦОУД

Мариана Борделова  НАЧАЛЕН ЕТАП
Гергана Делчева  НАЧАЛЕН ЕТАП
Мария Пашова  НАЧАЛЕН ЕТАП
Зюмбюл Калинджи  НАЧАЛЕН ЕТАП
Таня Попова  НАЧАЛЕН ЕТАП
Антония Йорданова  НАЧАЛЕН ЕТАП
Костадинка Георгиева  НАЧАЛЕН ЕТАП
 Владимир Мавров  НАЧАЛЕН ЕТАП
Красимир Кръстьовски  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Виктория Васева Български език и литература 

Недрет Календжи-главен учител

История и цивилизации, Български език и литература
Светлана Атанасова

Български език и литература, Френски език

Пенка Гочева

Български език и литература

Ивелина Бъчварова

Български език и литература

Елена Господинова

Английски език

Хафисе Мехмед

Руски език, Турски език

 Ваня Колева  Математика
 Миглена Петрова Математика
 Жана Янева  Математика
 Николай Иванов  Ръководител ИКТ, Информационни технологии
 Яна Желева  Информационни технологии
Марияна Дянкова  География и икономика
Емилия Тодорова

Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда 

Марина Тотева Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Физика и астрономия
Ангел Иванов

музика

Марияна Матева

Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество

 Пламен Митев Физическо възпитание и спорт

Георгина Димитрова

Физическо възпитание и спорт

 

 

ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Дамян Колев Педагогически съветник
Елена Колева Ресурсен учител
Даниела Бренова психолог
Мирослава Чайкова Учител -Индивидуална форма на обучение
   
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 
 Станка Джабарова  огняр
 Филип Ставрев  Образователен медиатор
 Величка Узунова  Образователен медиатор