Екип

РЪКОВОДСТВО
ДИРЕКТОР Магдалена Япаджиева  
Зам. директор УД    
Зам. директор УД- прогимн.етап, учител по История и цивилизации

Мария Василева

 
Зам. директор УД-ПДГ Марияна Тодорова  
Зам. директор АСД Красимира Иванова  
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЗАС Даниела Станкова  
Домакин Таня Иванова  
Технически секретар/ Координатор  Даниела Станкова  
Счетоводител Лъчезара Стаматова  
                          УЧИТЕЛИ- ПГ
Чавдара Велева    
Антоанета Драгова    
Лилия Пашова    
Щилияна Абдула    
Нели Брънкова    
Диана Пенчева    
Петя Бързилова    
Мария Савова    
УЧИТЕЛИ- НАЧАЛЕН ЕТАП
Маргарита Иванова    

Стефка Котлярова

   
Иринка Иванова    
Нина Стоянова    
Йорданка Саватева главен учител  
Женя Бакалова    
Айше Шабан    
Севдалина Кралева    
Фелина Георгиева    
Стоянка Ганева                            
Галина Цочева    

 Николай Косаков 

   
Росица Величкова    

Даниела Димитрова

   

Марина Петкова /замества: Златка Шушева

   

Гергана Делчева/ 

замества: Севдие Мехмед

   

 

   

УЧИТЕЛИ ЦОУД

Мариана Борделова  НАЧАЛЕН ЕТАП  

Яна Желева

замества :Стилиян Лазаров

 НАЧАЛЕН ЕТАП  
Мария Пашова  НАЧАЛЕН ЕТАП  
Зюмбюл Калинджи  НАЧАЛЕН ЕТАП  
Таня Попова  НАЧАЛЕН ЕТАП  

Антония Йорданова

 НАЧАЛЕН ЕТАП  
Костадинка Георгиева  НАЧАЛЕН ЕТАП  
 Владимир Мавров  НАЧАЛЕН ЕТАП  

 Янита Пепелянкова

 НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Величка Стойчева

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Мирослава Чайкова

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Моника Костадинова

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Пенка Вътева 

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

 

   
УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Виктория Васева Български език и литература   

Недрет Календжи-главен учител

История и цивилизации, Български език и литература  
Светлана Атанасова

Български език и литература, Френски език

 
Пенка Гочева

Български език и литература

 
Ивелина Бъчварова

Български език и литература

 
 Радка Димитрова

Английски език

 
Хафисе Мехмед

Руски език, Турски език

 
 Ваня Колева  Математика  
 Миглена Петрова Математика  
 Биляна Радиева  Математика/БЕЛ  
Венета Шаркова Математика/КМИТ  
   Ръководител ИКТ, Информационни технологии  
Ирина Терзиева  Информационни технологии  
Марияна Дянкова  География и икономика  
Емилия Тодорова

Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда 

 
Марина Тотева Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Физика и астрономия  
Ангел Иванов

музика

 
Марияна Матева

Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество

 
 Пламен Митев Физическо възпитание и спорт  

Виолета Скочева

Физическо възпитание и спорт

 
 

 

 

ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Стойна  Леонидова- Христова Педагогически съветник  
 Надежда Папазова Ресурсен учител  
 Мария Наумова психолог  
  Учител -Индивидуална форма на обучение в НАЧАЛЕН ЕТАП  
 Красимир Кръстьовски  Учител -Индивидуална форма на обучение в ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  
     
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 
 Станка Джабарова  огняр  
   Образователен медиатор  
   Образователен медиатор