ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Екип

РЪКОВОДСТВО
ДИРЕКТОР Радостина Ботушанска
Зам. директор УД- прогимн.етап, учител по БЕЛ Магдалена Япаджиева
Зам. директор УД- начален етап, учител по История и цивилизации

Мария Василева

Зам. директор АСД Красимира Иванова
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЗАС Даниела Станкова
Домакин Таня Иванова
Технически секретар Виолета Скочева
                          УЧИТЕЛИ- ПГ
Чавдара Велева  
Антоанета Драгова  
Лилия Пашова  
Щилияна Абдула  
Нели Брънкова  
Диана Пенчева  
Петя Бързилова  
Мария Савова  
УЧИТЕЛИ- НАЧАЛЕН ЕТАП
Маргарита Иванова  
Стефка Котлярова  
Иринка Иванова  
Нина Стоянова  
Йорданка Саватева главен учител
Женя Бакалова  
Айше Шабан  
Севдалина Кралева  
Фелина Георгиева  
Стоянка Ганева  
Виолета Павлова  
Галина Цочева  
Пенка Вътева  
Росица Величкова  

Даниела Димитрова

 

Марина Петкова

 

Настя Костадинова

 

УЧИТЕЛИ ЦДО- НАЧАЛЕН ЕТАП

Мариана Борделова  
Гергана Делчева  
Мария Пашова  
Стилиян Лазаров  
Таня Попова  
Антония Йорданова  
Костадинка Георгиева  
Красимир Кръстьовски  
УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Хафисе Мехмед Руски език,    Турски език 

Недрет Календжи-главен учител

История и цивилизации, Български език и литература
Светлана Атанасова

Български език и литература, Френски език

Емилия Тодорова

Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда 

Марияна Дянкова

География и икономика

Марияна Матева

Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество

  Български език и литература

Георгина Димитрова

Физическо възпитание и спорт

Ваня Колева

Математика

Радостина Тодорова

Математика

Марина Тотева Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Физика и астрономия
Виктория Васева Български език и литература
Пенка Гочева Български език и литература
Елена Господинова

Английски език

Пламен Митев Физическо възпитание и спорт
Миглена Петрова Математика
Яна Желева Информационни технологии
Ангел Иванов Музика

Николай Иванов

Информационни технологии, Ръководител Информационно обслужване

ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Дамян Колев Педагогически съветник
Елена Колева Ресурсен учител
Даниела Бренова психолог