ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Обществени поръчки

 

Обществената поръчка за Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от подготвителни групи, I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", гр. Бургас, кв. Победа за учебната 2023/2024 г.  по обособени позиции

-Решение по чл.22, ал.1 от ЗОП за Обществената поръчка -  тук

 -Проект на договор-  тук