ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Обществени поръчки

 

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от ПГ, I, II, III и IV - ти клас на ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Победа за учебната 2024/2025 г. по обособени позиции:

- Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП за Обществена поръчкатук


Обществената поръчка за Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от подготвителни групи, I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", гр. Бургас, кв. Победа за учебната 2023/2024 г.  по обособени позиции

Решение по чл.22, ал.1 от ЗОП за Обществената поръчкатук

 - Проект на договор-  тук