ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Административни услуги

 

 Бланка за Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи