ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

 

ПЕТИ КЛАС

 

 Обща подкрепа по Български език и литература- 5 "а" / 5 "б" клас

  учител: Ивелина Бъчварова

   

 

 Обща подкрепа по Български език и литература-  5 "в" клас

  учител: Недрет Календжи

 Учениците от 5в клас, включени в група за Обща подкрепа по Български език и литература четат чрез случайно колело.

 

 

 

 Обща подкрепа  5 "г"- математика 

 учител: Биляна Радиева

 

В групата, която води г-жа Биляна Радиева  участваха ученици от V  г клас: Стефан Христов, Мария Димитрова, Паско Андонов и Мая Христова.
 

Децата работиха с индивидуални работни листи по съответните теми, които се съхраняват в портфолиа.

По проекта първият учебен срок приключва със следните усвоени знания и умения:

·         при четиримата ученици се подобриха знанията за връзките между редовете на записване на числата в класа на хилядите;

 

·         участниците в проекта усвоиха отчасти писмения алгоритъм за изваждане при числата над 1000.

Добрите резултати, макар и малко, мотивират учениците да продължат да се обучават.

 

 

ШЕСТИ КЛАС

 

 

Обща подкрепа по математика

  учител: Ваня Колева

 

 

СЕДМИ КЛАС

 

Обща подкрепа по Български език и литература- 7 "в" / 7 "г" клас

  учител: Пенка Гочева

 

 

 

Обща подкрепа по Математика- 7 "в" / 7 "г" клас

  учител: Миглена Петрова