"Здрав дух в здраво тяло"- занимание с учениците от четвъртите класове

 На 20.10.2023 година, ученици от четвъртите класове, с класни ръководители г-жа Севдие Мехмед, г-жа Даниела Димитрова, г-жа Зюмбюл Календжи и г-жа Росица Величкова проведоха извънкласно занимание  на тема "Здрав дух в здраво тяло" и се включиха в инициативата на Община Бургас.

"Здрав дух в здраво тяло"- занимание с учениците от четвъртите класове - Изображение 1"Здрав дух в здраво тяло"- занимание с учениците от четвъртите класове - Изображение 2"Здрав дух в здраво тяло"- занимание с учениците от четвъртите класове - Изображение 3"Здрав дух в здраво тяло"- занимание с учениците от четвъртите класове - Изображение 4"Здрав дух в здраво тяло"- занимание с учениците от четвъртите класове - Изображение 5"Здрав дух в здраво тяло"- занимание с учениците от четвъртите класове - Изображение 6"Здрав дух в здраво тяло"- занимание с учениците от четвъртите класове - Изображение 8"Здрав дух в здраво тяло"- занимание с учениците от четвъртите класове - Изображение 9"Здрав дух в здраво тяло"- занимание с учениците от четвъртите класове - Изображение 10