Практическо занятие "Земетресение" в ОУ "Христо Ботев"-кв. Победа, Бургас

 На 17.05.2023 г. в ОУ "Христо Ботев"-кв. Победа, Бургас беше проведено Практическо занятие "Земетресение". Занятието мина по предвидения план. Бяха евакуирани 360 ученика от сградата на училището.  Цялото упражнение от началото до прибирането на учениците отново в класните стаи премина спокойно , без напрежение и без допълнителни инциденти.