ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Креативно квалификационно събитие " Добри практики,трениране на успешни учители по метода на Т. Гордън и техники за справяне с Burnout"

Седмицата на Отворените врати в ОУ "Хр.Ботев" продължи с посещение на НЧ Хр.Ботев 1937", четене с родители, посещение на подготвителните групи от ученици от IV кл. и завърши с креативно квалификационно събитие " Добри практики, трениране на успешни учители по метода на Т. Гордън и техники за справяне с Burnout". Децата и гехните учители направиха дигитална книжка със снимки от седмицата- https://read.bookcreator.com/.../tkt2xojlTva175IP8_VNVA.

Креативно квалификационно събитие " Добри практики,трениране на успешни учители по метода на Т. Гордън и техники за справяне с Burnout" - Изображение 1Креативно квалификационно събитие " Добри практики,трениране на успешни учители по метода на Т. Гордън и техники за справяне с Burnout" - Изображение 2Креативно квалификационно събитие " Добри практики,трениране на успешни учители по метода на Т. Гордън и техники за справяне с Burnout" - Изображение 4Креативно квалификационно събитие " Добри практики,трениране на успешни учители по метода на Т. Гордън и техники за справяне с Burnout" - Изображение 5Креативно квалификационно събитие " Добри практики,трениране на успешни учители по метода на Т. Гордън и техники за справяне с Burnout" - Изображение 6Креативно квалификационно събитие " Добри практики,трениране на успешни учители по метода на Т. Гордън и техники за справяне с Burnout" - Изображение 7