Коледно тържество

 

 За Коледа беше организирано тържество с участието на ученици, учащи в  ОУ "Христо Ботев"-кв. Победа  от различни възрасти . Програмата беше организирана от учителите : Ангел Иванов, Хафисе Мехмед и Маргарита Иванова, с помощта на медиаторите в училището. На тържеството присъстваха Петя Петрова- началник на Регионалното управление на образованието- Бургас,  инж. Даниела Петрова - директор на СУ „Петко Росен“-Бургас, Калин Добрев- зам.директор на СУ "Константин Петков" и учители-гости.