ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Национална програма "Иновации в действие"

 

На 6 и 7 ноември 2019г  учители и ученици от ОУ "Христо Ботев", кв. Победа посетиха СУ "Владимир Комаров"- Велико Търново във връзка с Проект "Иновации в действие".  Учители и ученици от ОУ "Христо Ботев", кв. Победа наблюдаваха уроци, в които учители и ученици демонстрираха знания, умения и добри практики. Тук в центъра на обучението е ученикът и развитието на неговите индивидуални умения, компетентности и творчески заложби.