През месец октомври, ученици от V, VI и VIIклас участваха в V-ти Национален конкурс за детска рисунка „Моята невероятна лятна ваканция“, организиран от Народно читалище ”Христо Ботев 1937” – Бургас и Регионална инспекция на околната среда и водите – Бургас. Всички участници получиха поощрителни грамоти.

 Преподавател: Марияна Матева