На 20 април 2022г. в ОУ ,,Христо Ботев‘‘, кв. Победа, гр. Бургас се проведе занятие на тема ,,Великден‘‘ по „Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“. В клуба „Традиции, занаяти и фолклор на етносите“ учениците рецитираха стихотворения за най-светлия християнски празник. Представена им бе презентация, работни листи, забавна кръстословица и в заключение учениците с голям ентусиазъм изработиха великденски постери. Атмосферата на мероприятието беше празнична – пролетни цветя, козунаци, яйца и други великденски символи.