танцов състав "Велека"

ръководител: Ангел Иванов

   

   5в- КЛУБ ,Пътуване в миналото"

   Ръководител: Недрет Календжи

  Занятие с родители на учениците от 5в клас, включени в групата за занимания по интереси ,,Пътуване в миналото". Учениците имаха за задача чрез снимков материал да представят интересни знания за Древен Египет.

   

 

  

  6 а- Клуб " Спорта срещу агресията"

   Йога практика " Намасте"

   Ръководител: Виолета Скочева