УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Училищни учебни планове- 1 клас

Училищни учебни планове- 2 клас

Училищни учебни планове- 3 клас

Училищни учебни планове- 4 клас

Училищни учебни планове- 5 клас

Училищни учебни планове- 6 клас

Училищни учебни планове- 7 клас

Индивидуален учебен план за обучение на НАДЯ ВАЛЕНТИНОВА AНГЕЛОВА- 1"Б" клас

Индивидуален учебен план за обучение на ИСУС МАРИЯНОВ ИВАНОВ- 1"В" клас

Индивидуален учебен план за обучение на РУМЕН НАСКОВ ГЕОРГИЕВ- 1"В" клас

Индивидуален учебен план за обучение на АТАНАС РАДКОВ КОЛЕВ- 3"Г"клас

Индивидуален учебен план за обучение на БОЙЧО ИВОВ НИКОЛАЕВ- 4"Г" клас

Индивидуален учебен план за обучение на НИКОЛАЙ ИВОВ НИКОЛАЕВ- 4"Г"клас

Индивидуален учебен план за обучение на АЛБЕНА ТОДОРОВА ЧИНОЛИЕВА- 6"А"клас

Индивидуален учебен план за обучение на ХРИСТО СТОЯНОВ СТОЯНОВ- 7"А"клас

Индивидуален учебен план за обучение на ВЕСКА АНЕВА ЩЕРИОНОВА- 7"Б"клас

Индивидуален учебен план за обучение на ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА- 7"В"клас

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

2022/2023  УЧЕБНА ГОДИНА

Училищни учебни планове- 7 клас

Училищни учебни планове- 6 клас

Училищни учебни планове- 5 клас

Училищни учебни планове- 4 клас

Училищни учебни планове- 3 клас

Училищни учебни планове- 2 клас

Училищни учебни планове- 1 клас

Индивидуални учебни планове за обучение

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
2021/2022  УЧЕБНА ГОДИНА

Индивидуален учебен план за обучение на Атанас Радков Колев - ученик в  I "г" клас

Индивидуален учебен план за обучение на Валентин Жечков Янакиев- ученик в III "в" клас

Индивидуален учебен план за комбинирана форма на обучение на Кирил Василев Асенов- ученик в IV "а" клас

Индивидуален учебен план за обучение на Албена Тодорова Чинолиева- ученичка в IV "а" клас

Индивидуален учебен план за обучение на Христо Стоянов Стоянов- ученик в V "а" клас

Индивидуален учебен план за обучение на Веска Анева Щерионова- ученичка в V "б" клас

Индивидуален учебен план за обучение на Галя Владимирова Стоянова- ученичка в V "в" клас

учебен план за първи клас

учебен план за втори клас

учебен план за трети клас

учебен план за четвърти клас

учебен план за пети клас

учебен план за шести клас

учебен план за седми клас