ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

„Ваканция здравей! Да играем безопасно“,

 

 Учениците от ОУ "Христо Ботев"-кв. Победа, Бургас се включиха във второто издание на кампанията „Ваканция здравей! Да играем безопасно“, организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Община Бургас и ОДМВР-Бургас. Събитието се проведе на общинския спортен комплекс в ж.к. „Славейков“.