ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Световен ден на околната среда- занятие на иновативните групи „Еко предприемачи „ и „Екосветознание“ от първи Б и В класове, включени в иновативен проект “Еко активисти-мисли и живей екологично“

 На 05.06.2024 Световен ден на околната среда, се проведе финалното за учебната 2023/2024 година занятие на иновативните групи „Еко предприемачи „ и „Екосветознание“  от първи Б и В класове, включени в иновативен  проект “Еко активисти-мисли и живей екологично“.
По Проектно-базиран начин участниците представиха  какво са научили през годината като бяха разделени на  станции.
Станция първа- децата показаха знанията и уменията за разделното събиране на отпадъци. Станция втора- изработиха  композиции от природни материали. Станция трета- посадиха растения .Станция четвърта- подредиха букви и думи с пластмасови капачки.

Световен ден на околната среда- занятие на иновативните групи „Еко предприемачи „ и „Екосветознание“ от първи Б и В класове, включени в иновативен проект “Еко активисти-мисли и живей екологично“ - Изображение 1Световен ден на околната среда- занятие на иновативните групи „Еко предприемачи „ и „Екосветознание“ от първи Б и В класове, включени в иновативен проект “Еко активисти-мисли и живей екологично“ - Изображение 2Световен ден на околната среда- занятие на иновативните групи „Еко предприемачи „ и „Екосветознание“ от първи Б и В класове, включени в иновативен проект “Еко активисти-мисли и живей екологично“ - Изображение 3Световен ден на околната среда- занятие на иновативните групи „Еко предприемачи „ и „Екосветознание“ от първи Б и В класове, включени в иновативен проект “Еко активисти-мисли и живей екологично“ - Изображение 4Световен ден на околната среда- занятие на иновативните групи „Еко предприемачи „ и „Екосветознание“ от първи Б и В класове, включени в иновативен проект “Еко активисти-мисли и живей екологично“ - Изображение 5Световен ден на околната среда- занятие на иновативните групи „Еко предприемачи „ и „Екосветознание“ от първи Б и В класове, включени в иновативен проект “Еко активисти-мисли и живей екологично“ - Изображение 6Световен ден на околната среда- занятие на иновативните групи „Еко предприемачи „ и „Екосветознание“ от първи Б и В класове, включени в иновативен проект “Еко активисти-мисли и живей екологично“ - Изображение 7Световен ден на околната среда- занятие на иновативните групи „Еко предприемачи „ и „Екосветознание“ от първи Б и В класове, включени в иновативен проект “Еко активисти-мисли и живей екологично“ - Изображение 8