ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Световен ден на Черно море- 2023 година

Учениците от 4"г" клас, участници в клуб за занимания по интереси "МИСЛИ И ЖИВЕЙ ЕКОЛОГИЧНО" и иновативни групи  от 1"б" и 1"в" класове, ФУЧ "Екосветознание", направиха изложба посветена на деня на Черно море- и по-точно за живота в морето и край морето и необходимостта и отговорността то да бъде пазено чисто за бъдещото поколение.

Световен ден на Черно море- 2023 година - Изображение 1Световен ден на Черно море- 2023 година - Изображение 4Световен ден на Черно море- 2023 година - Изображение 5Световен ден на Черно море- 2023 година - Изображение 6Световен ден на Черно море- 2023 година - Изображение 7Световен ден на Черно море- 2023 година - Изображение 8Световен ден на Черно море- 2023 година - Изображение 9Световен ден на Черно море- 2023 година - Изображение 10