ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Национална програма „ Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“.

 

През настоящата 2022/ 2023 учебна година  в ОУ „ Христо Ботев“ – кв. Победа, гр.Бургас  се работи по Национална програма „ Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“. За разясняване на целите и задачите на програмата, в училището се проведе среща между учителската колегия – учители, възпитатели, психолози, педагози , медиатори, представители на ромската общност и родители. На срещата присъстваха също: г- жа Радостина Ботушанска – директор,

 г- жа Мария Василева – зам. директор, г- жа Магдалена Япаджиева -– зам. директор,

г- жа Красимира Иванова – ЗД  АСД, г- н Димитър Попов – Детска педагогическа стая, г- н Митко Доков и г-жа Габриела Панайотова от Фондация –Областен ромски съюз.

    В началото на срещата накратко беше представена програмата, след което се изказаха учители, медиатори, психолози, г- н Димитър Попов и г- н Митко Доков. Единодушно беше изразено мнението, че работата  на медиаторите е ефективна и е в помощ на учителите. Отчетено беше, че  броят на децата, които не посещават училище рязко е намалял.

     Надяваме се програмата да продължи максимално дълго.