ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Отбелязване на Световният ден на рециклирането

 

 Световният ден на рециклирането се отбелязва на 18 март всяка година. Това е дата с инициатива за рециклиране, която ни насърчава да погледнем боклука си в нова светлина. Има няколко начина за рециклиране, които позволяват някои материали да се използват многократно. Рециклирането е чудесно за нас и за околната среда, защото намалява енергията, която използваме, подобрява качеството на водата и въздуха, които дишаме, и се бори с изменението на климата. Освен това намалява използването на нови суровини за създаване на нови продукти — спестява пари и природни ресурси. Вестници, пластмасови бутилки за вода, кутии ,  кашони,найлонови торбички  са някои от обичайните ежедневни рециклируеми предмети. Ако положим усилия за рециклиране на предмети, които обикновено изхвърляме, можем да повлияем на земята и живота си по по-дълбок начин.

  Учениците от Клуб" Мисли и живей екологично" с ръководител Росица Величкова и III-г клас и тази година отбелязаха деня с представяне на предмети изработени от картон,найлон,пластмаса и хартия в изложба."Шарении и майстории от картон,найлон,пластмаса и хартии"