ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Учениците от петитe, шестите и седмите класове на Основно училище "Христо Ботев"- кв. Победа, Бургас отбелязаха 150 години от смъртта на Васил Левски

   

ЛЕВСКИ - ВЕЛИК И БЕЗСМЪРТЕН!
 
На 16.02.2023г. в ОУ "Христо Ботев", учители, ученици от прогимназиален етап и гости- г-жа Радостина Ботушанска- директор, г-жа Мария Василева- зам. директор по учебна дейност, г-жа  Магдалена Япаджиева- пом . директор по учебната дейност  отдадоха почит към личността и делото на един от най-великите българи- Васил Левски.
Учениците бяха подготвили рецитал посветен на Апостола. Участваха във викторина, свързана с живота и делото на Левски.
С помощта на QR кодове в залата зазвучаха  безсмъртните думи на Васил Левски.

    https://hristobotev-1921.eu/uploads/hb-150-7.jpg  https://hristobotev-1921.eu/uploads/hb-150-8.jpg https://hristobotev-1921.eu/uploads/hb-150-9.jpg https://hristobotev-1921.eu/uploads/hb-150-10.jpghttps://hristobotev-1921.eu/uploads/hb-150-11.jpg 

https://hristobotev-1921.eu/uploads/hb-150-12.jpg