ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

"Банго Васил" пресъздаване на обичая с подготовителните групи

Децата от 3. б и 4. б подготвителни групи пресъздадоха обичая "Банго Васил" под формата на нерегламентирана педагогическа ситуация.
Гости на празника бяха госпожа Япаджиева - директор на училището, госпожа Василева - зам. директор по УД, и родители.

 "Банго Васил" пресъздаване на обичая с подготовителните групи - Изображение 1 "Банго Васил" пресъздаване на обичая с подготовителните групи - Изображение 2 "Банго Васил" пресъздаване на обичая с подготовителните групи - Изображение 3 "Банго Васил" пресъздаване на обичая с подготовителните групи - Изображение 4 "Банго Васил" пресъздаване на обичая с подготовителните групи - Изображение 5 "Банго Васил" пресъздаване на обичая с подготовителните групи - Изображение 6 "Банго Васил" пресъздаване на обичая с подготовителните групи - Изображение 7 "Банго Васил" пресъздаване на обичая с подготовителните групи - Изображение 8