"Напред с предприемачество и дигитална грамотност"

 Иновативните паралелки на 4.а и 4.в клас по проект "Напред с предприемачество и дигитална грамотност" проведоха открит урок на тема "Ден на Земята". Гости на урока бяха  Радостина Ботушанска - директор на училището; Мария Василева - зам. директор; Магдалена Япаджиева - зам. директор; Недрет Календжи - учител в прогимназиален етап; Антония Йорданова, Таня Попова и Гергана Делчева - учители в ЦОУД. Учениците показаха с разнообразни  практически задачи и интерактивни упражнения познания за опазване чистотата на Земята и ролята на човека в този процес.

 

 

Иновативните паралелки 3. а и 3. в клас изнесоха урок, на който присъстваха г-жа Ботушанска, Василева и Календжи . Урокът бе на тема: С IT задачите и професиите е интересно". Преподаватели: Йорданка Саватева и Айше Шабан

 

Бинарен урок с учениците от втори "а" и втори "в" клас в ОУ "Христо Ботев", на тема "Малки сладкари". Специален гост Емилия Праматарова. 

 

 

 

IT Математика във втори "а" клас - интересно и забавно!