На 16 април 2021г в училищният двор на ОУ „Христо Ботев“ –кв. Победа, при спазване на всички противоепидемични мерки в страната- на открито и спазване на дистанция, беше проведено училищно занятие по БДП на тема: Правила за безопасно движение по пътищата. В занятието  взеха участие учениците от седмите класове, които слушаха беседа, разпознаваха пътните знаци и тяхното значение, решаваха кръстословица на тема „Безопасно движение“, разгадаваха гатанки на тема: „Безопасно движение“ и накрая имаха демонстрация за безопасно управление на велосипед при спазване на правилата по БДП. Гости на събитието бяха Директора на училището –г-жа Ботушанска, заместник директорите- г-жа Япаджиева и г-жа Василева, г-н Попов- ст. инспектор в ДПС към Първо РУ-Бургас, медицинската сестра, учители и ученици от училището. Участниците получиха грамоти и малки предметни награди.