ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

 

 Учениците от 1 "г" клас се включиха в конкурса за
детска рисунка „Силата на авиацията”. Темата на конкурса бе свързана с
отбелязването на Международния ден на авиацията и космонавтиката.