Съвместно мероприятие на Клуб "Мисли и живей екологично"-2 Г клас с ръководител Росица величкова и Клуб "Светът и ние"-2В с ръководител Гергана Делчева.

Отбелязване на Световен ден на Земята-22 март.