ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

 

Открит урок по история и цивилизации в 5а клас – 08.12.2022

Тема: „Писменост и образование на Египет и Месопотамия“

 

             Учениците предварително бяха разделени на две групи и им беше поставена задача да изработят лапбук  за двете цивилизации.   

                С помощта на използваните от тях материали, учениците  си припомниха факти относно възникването на тези цивилизации, устройството на обществата, ежедневието на хората и културата им. По новата тема беше представена презентация. След урока учениците изпълниха упражненията от електронния учебник и имаха задача да изработят визитна картичка, като използват йероглифи за написване на имената си.