ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Бургас, квартал Победа

Иновативните паралелки 3. а и 3. в клас изнесоха урок, на който присъстваха г-жа Ботушанска, Василева и Календжи . Урокът бе на тема: С IT задачите и професиите е интересно". Преподаватели: Йорданка Саватева и Айше Шабан